Expozice židovských spisovatelů

Stálou expozici českých židovských spisovatelů a filmových producentů, kteří se zasloužili o rozvoj české kinematografie v meziválečném období vytvořil v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR Tomáš Pěkný (8. 5. 1943 - 7. 11. 2013).  

Střetávání kultur... 

Stálá expozice je věnována židovské literatuře 19. a 20. století v českých zemích, hlavním osobnostem a jednotlivým žánrům v německém i českém jazyce. Cílem je dokumentovat, že duchovní klima českých zemí vzešlo ze vzájemného působení a střetávání tří kultur: české, německé a židovské, i to, jak tuto pro literaturu mimořádně přínosnou atmosféru zničila katastrofa let 1933–1945 a totalitní režim po roce 1948.

Výstava chce v krátkosti zaznamenat, co navzdory všemu v oblasti literatury přetrvalo: připomene zhruba dvě stě německy a česky píšících spisovatelů, novinářů, dramatiků a kritiků. Menší místnost v přízemí je na památku jičínského rodáka Karla Krause (1874–1936 Vídeň), který od konce 19. století do třicátých let 20. století významně ovlivňoval středoevropské kulturní a společenské klima, zařízena jako jeho pracovna. Dobu, kdy v českých zemích působila řada židovských novinářů, symbolicky připomíná místnost ve dvorním traktu, zařízená jako redakce z počátku 20. století.

Vystava01.jpg