Synagoga

První dochovaná zmínka o jičínské synagoze pochází z května 1773. Tehdy jičínský purkmistr spolu s občany vášnivě řešili, zda mají Židé povolení osadit střechu synagogy Davidovou hvězdou. A protože ho neměli, ještě téhož dne ji museli sejmout. Místní synagoga patří mezi typické představitelky 18. století. Vyznačuje se obdélníkovým půdorysem o délce 10,5 m, šířce 6,4 m a s maximální výškou klenby 7 m. Je členěna trojdílně, což odpovídá obvyklému využití synagogálního prostoru. Vstupní část slouží jako předsíň, v níž „člověk odkládá své světské myšlenky,“ jak napsal rabi Jehuda ben Becalel, významný učenec 16. – 17. století, známý v nežidovském prostředí jako rabi Löw, tvůrce pražského golema. V patře nad předsíní je umístěna ženská galerie. Původní vstup z předsíně po šnekovitém schodišti nahradil po požáru r. 1840 vlastní vchod se schodištěm přímým. 

Přijďte a prohlédněte si prostory jičínské synagogy s naším průvodcem a poslechněte si při tom její celý příběh.